Eveline Goller

Eveline Goller
Adressstreda Roma 2
39046 Urtijëi
LocalUfize demografich 1. partimënt
Telefon+39 0471 782001
Email (ufiziel)eveline.goller@chemun.urtijei.bz.it
Adress e-mail zertificheda (PEC)stulrich.ortisei@legalmail.it
Orares de udiënza

Lunesc a Vënderdi dala 8.00 ala 12.00

dati dl cuntat tres vCard-file

per scannen giaurì l QR-Code

Repartizions

LAD