Cumiscion per la levines

La cumiscion per la levines ie numineda dal cunsëi de chemun y ie metuda adum da almanco cinch y al mascim nuef cumëmbri, che cunësc l raion y sa nëut dl tëmp, dla nëif y dla levines.

La cumiscion per la levines analisea y valutea l pericul de levines. Chësta manejea la gestion dla risia y fej prupostes de pruvedimënc per smendrì la risia da levines. La cumiscion ti dà cunsëies al ambolt o ala ambolta sce l ie pericul da levines.

La cumisciun per la levines ejaminea y documentea la cundizions dl tëmp, dla nëif y dla levines y nfurmea l ambolt o la ambolta sce l ie pericul de levines per la popolaziun, zëntri abitei, grups de cëses d'abitazion, frabicac publics y nfrastrutures, mplanc o raions da jì cun i schi.


Presidënt

Vize-Presidënt

Cumëmbri

LAD