Lënia da tizé

Simbol de cualità PEFCDuc i zitadins che stà da almanco 4 ani tl luech, à rejon a giaté lënia da tizé. Te nosc chemun giatun al mascimo 4 m³ de lënia, l plu di caji de pëc, che vert scialdi bën. N possa apusté 2 o 4 m³ de lënia da tizé; l priesc ie de € 32,00 / m³ plu Cvj dl 10%.

L ie ënghe mesun apusté lënia bel fata su da 33 cm de lunghëza. Te chësc cajo vel i priejes che vën do:

  • Lënia da tizé riesc da adurvé (toc da 33 cm de lunghëzza), da mené nstëss: € 75,00 al meter + 10% CVJ
  • NEW: Lënia da tizé riesc da adurvé (toc da 33 cm de lunghëzza), meneda a cësa: € 85,00 al meter + 10% CVJ


Duc chëi che ulessa cumpré lënia da tizé dessa scrì ora l formular dal inuem Lënia da tizé - ordinazion y l mandé demez. La lënia ie da apusté ala fin de uni ann, nchin ca. i 15 de dezember (ma l vën for fat al savëi), y unirà pona metuda a desposizion ca. de juni dl ann dò. La unirà metuda a na streda forestela; la spëises de transport muessa paië chël che compra.

 

 

 

 

 

 

Cumpetënt

Formulares

LAD