Focus

Duc |A| B| C| D| E| F| L| M| N| P| R| S| T| V|

Fokus

A.I.R.E.

A.I.R.E.

Fokus

Abineda dl carton y dl papier

L Chemun de Urtijëi se à enghe sëuratëut la abineda dl carton y dl papier sibe dla firmes che dla istituzions...

Fokus

Ambolc dal 1812

Prims zitadins (Gemeindevorsteher) Tëmp Prim zitadin 1812 - 1815 Sotriffer...

Fokus

Autenticazions

Purtan tl ufize anagrafe n uriginel fat da na publica aministrazion o da n privat possun lascé autentiché...

Fokus

Bilanzes

Ti chemuns de nosta region ven fac uni ann al fin dl cuntrol de bilanz i documënc che vën do: Bilanz...

Fokus

ChemunTlima Urtijëi

Urtijëi ie n ChemunTlima – cie uel pa chël dì? L program ChemunTlima sustën i chemuns per jì de viers...

Fokus

Cherta per lité

Cun l ann 2001 iel unida data ora na nueva cherta da lité mpede l vedl zertificat da lité. A desfrënzia...

Fokus

Chëuta cumenela de sujurnanza

La chëuta chemunela de sujurnanza ië na chëuta da paiè da pert dla persones che sujurnea te na strutura...

Fokus

Cronolojia storica

Zeitraum Begebenheit nchin 500 dan C. Colonies di prim abitanc, bonamënter...

Fokus

Cumerz a sënta fissa

DUTA LA COMUNICAZIONS CHE A DA NFE' CUN L GIAURI O STLU NA BUTËIGA MUESSA VESTER FATES TRES L PORTAL...

1 |2| 3| 4 > | >|